หน้าแรก

Sittichai DANGKAW

ชื่อ-สกุล  สิทธิชัย แดงแก้ว

ชื่อเล่น กาฟิว

วัน-เดือน-ปีเกิด : 6 ธันวาคม 2549

อายุ : 17 ปี

สัญชาติ : ไทย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

จบการศึกษาระดัยชั้นประถมศึกษาปีที่6
โรงเรียนบ้านวาเล่ย์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

จบการศึกษาระดัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
โรงเรียนบ้านวาเล่ย์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

จบการศึกษาระดัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
โรงเรียนพบพระวิทยาคม

รูปกิจกรรม

ดูพอร์ทฟอลิโอ